नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डोटी
डोटी

उदेश्य

यस कार्यालयका मुख्य उद्देश्यहरू :
  • जग्गाधनी तथा सेवाग्राहीहरुलाई छिटो छरितो सेवा, सुविधा तथा सहजता प्रदान गर्नु ।
  • कार्यालयको सेवा प्रवाहतालाई पारदर्शी र चुस्त राख्नु एवं सूचनामुलक बनाउनु ।
  • कार्यालयमा रहेका भू-अभिलेख, श्रेस्ता तथा तामेलीलाई व्यवस्थित गर्नु ।
  • जग्गाधनीको घरजग्गाको सम्पत्तिलाई समयानुसार अद्यावधिक गर्नु ।
  • समयानुसार आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह गर्नु ।
  • जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्नु ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)