नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डोटी
डोटी

नागरिक वडापत्र / क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र

यस मालपोत कार्यालय, डोटीमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडा पत्र २०७२ साल आषाढ १५ गते मंगलवारदेखि लागु भएको छ |


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)