नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डोटी
डोटी

डाउनलोड / फर्मेटहरु

२०७४-१०-१४ माग फाराम, खरिद आदेश र दाखिला प्रतिवेदन फाराम


२०७४-१०-१५ विदा माग फाराम, सूचना र अभिलेख


२०७४-१०-२५ मालपोत कार्यालयका लागि नमुना लेटर प्याड


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)